Bloggen

Kultur, Natur

En älg blir sensationell sevärdhet på Drottningholm

Skapat 5 april, 2013 av Johan

Älg 1773 av George Stubbs (1724–1806). En del konstnärer hade endast en älghornstrofé och en häst till sin hjälp för att lyckas måla detta ovanliga djur.

Älgen på Drottningholm
Kung Adolf Fredrik fick år 1799 en tam älg i gåva. Eftersom älgen på den tiden var mycket sällsynt i vår svenska fauna blev den en stor attraktion som lockade många besökare. En djurvårdare med familj flyttade med anledning av detta in i en gård vid Drottningholmsparken för att ta hand om älgens nödvändiga skötsel. Älgen dog vid 9 års ålder den 15 juli 1803.

Ont om vilda älgar på 1700-talet
Under 1700-talet tycks älgstammen ha varit på stark tillbakagång i Sverige och vår store naturforskare Carl von Linné, som var en flitig resenär i vårt land, lyckades aldrig se en vild älg. Sin beskrivning av djuret gjorde han därför med hjälp av en tam älg som han såg under sin Västgötaresa 1746. Varför det under denna period förekom tama älgar beror på att man då hade stora planer på att tämja dem för olika ändamål, såsom dragdjur i gruvdriften eller för posttransporter. Verksamheten lades dock på is då djuren var sällsynta och arbetet inte heller var helt lätt.

Inte längre en sevärdhet
Nu är älgen dock en mycket vanlig gäst i Drottningholmsområdet och orsaker en del oreda i trafiken. En morgon på väg mot jobbet fanns det älgar på var sida om vägen, just då önskar man kanske att älgen var lite mer sällsynt. /Ann

 


Natur

Äntligen vår: Nu står blåsippan uti Ekerös backar

Skapat 1 april, 2013 av Johan

Blåsippor 1 april 2013, Malmvik (foto:ekeröguiden)

Äntligen börjar vi känna doft av våren. Och nu har vårens första budbärare äntligen börjat titta upp – om än väldigt försiktigt: Blåsipporna. Idag när vi tog en tur i backarna vid Malmvik gick det att hitta de första exemplaren – men visst är de fortfarande ganska försiktiga och det dröjer nog några dagar innan marken färgas blå i dessa skyddade backar.
Malmvik – som är knappt sex hektar stort – omfattas sedan år 2006 av ett naturvårdsavtal mellan Skogstyrelsen (Staten) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Avtalet gäller i 50 år och har till syfte att bevara och utveckla de höga naturvärde som är knutna till den tall- och ädellövsdominerade skogen. Områdets yttergränser har markerats med en målad vit ring på träden samt ett målat N ovanför ringen. Och det är så här års man verkligen ska besöka området tack vare alla blåsippor.
När vi läste botanik på Universitetet för väldigt länge sedan hette blåsippa Anemone hepatica, men sedan ändrade man dess namn till Hepatica nobilis för att sedan byta tillbaka igen, för att sedan byta tillbaka igen. Är ni med i svängarna? Nu heter blåsippan i alla fall Hepatica nobilis enligt svensk kulturväxtdatabas (SKUD). Dessbättre är blåsippan själv helt ovetande om botanisternas ambivalens över dess vetenskapliga namn. Men om du behöver synliga bevis på att våren verkligen är på gång så rekommenderar vi ett besök i Malmviks sydsluttningar. /johan

Etiketter: ,