Guiden

IMG_0564

Väsby Hage naturreservat

Längst ut på Munsö i Mälaren ligger Väsby hage. I reservatet finns stora sammanhängande hagmarker med pampiga ekar som ger området dess karaktär. Området växlar mellan öppna ängs- och betesmarker och slutna skogspartier. Väsby hage är lättvandrat och lämpar sig väl för strövtåg. På Roparhällsudden vid Mälarstranden i väster finns fina badklippor. Personligen besöker jag Väsby Hage helst tidigt på våren innan betesdjuren är utsläppta. Betet är en förutsättning för den rika floran. Men jag är inte helt trygg med stora betesdjur omkring mig. Större delen av Väsby hage betas med kor och får, men slåtter sker också i en mindre del av reservatet. Området har brukats för slåtter i många hundra år.
Floran är mycket rik och i mitten av juli blommar brudbröd och vildlin. Det lilla oansenliga gräset älväxing ger delar av markerna en blåviolett ton när det blommar. Här kan man också hitta den lilla ormbunken ormtunga.
Den varierande växtligheten i reservatet ger utrymme för ett rikt djurliv, bland annat förekommer gullvivefjärilen, vars larver lever på gullvivan, och som har blivit alltmer sällsynt i det moderna jordbrukslandskapet. Ibland ger sig nötkråkan tillkänna med ett ljudligt kraxande på sin jakt efter hasselnötter. Den skygga stenknäcken, som knäcker körsbärskärnor och andra stenfrukter med sin kraftiga näbb, är en annan art som man kan stöta på i området. Spår av vildsvin av bökande vildsvin var väldigt påtagliga när jag besökte Väsby i våras.
Söder om reservatet ligger Hässlesandsbadet som är en kommunal badplats.

/johan

Etiketter:

Kommentera