Guiden

Stenhamra stenhuggarby

Stenhamra stenhuggarby är en ovanligt komplett bevarad industrimiljö från slutet av 1800-talet. Ett stenbrott där man tydligt kan se hur ett industrisamhälle kunde vara uppbyggt. Många av de välbevarade byggnaderna finns kvar med allt från arbetarbostäder, till ingenjörsbostaden, men även skolan, dansbanan och konsumbutiken.

Vattenfyllda dagbrott med klart vatten och fisk

En dramatisk miljö som lockat stora filmskapare
Stenbrottet är en fantasieggande miljö som under åren lockat många filmregissörer. Pippi på rymmen, Bröderna Lejonhjärta och Vägen till Klockrike har alla scener från stenbrottet. Dessutom har filmen Beröringen av Ingemar Bergman och Jag är med barn av Lasse Hallström delvis spelats in här.

Stenläggning av Birger Jarlsgatan 1898 från Smålandsgatan och norrut (Stockholmskällan)

Stockholms gator med sten från Stenhamra
Sedan 1870-talet pågick i Stockholm ett stort arbete med att stenlägga stadens alla gator. Stenbrottet öppnades 1884 av Stockholms stad och var fram till 1919 den största leverantören av gatsten till huvudstaden. Verksamheten fortsatte många år efter det men lades ned 1937. Trots att det var länge sedan som verksamheten lades ned finns än idag det mesta av industrimiljön fortfarande kvar.

Nya dansbanan från 1913

Livet i stenhuggarbyn
Man kan bara ana sig till det hårda liv som bergsprängarna och stenhuggarna och deras familjer levde under i detta isolerade samhälle. Arbetarna och deras familjer bodde på strandsluttningen nedanför stenbrotten och än i dag finns de fem arbetarlängorna kvar med sina tillhörande dass och jordkällare.
I det lilla samhället fanns även en musikpaviljong, konsumbutik med bagarstuga, samt tvättstuga och skola. De flesta byggnaderna är byggda före sekelskiftet 1900 och är i många fall bevarade i ursprungligt skick.

Tungt och riskfyllt arbete
Arbetarna hade långa arbetsdagar och arbetade på ackord i en hård arbetsmiljö. Sten sprängdes och bröts loss ur dagbrotten och transporterades sedan på räls ned till tippen med ångloksdragna lastvagnar. Stenhuggarna stod där i sina primitiva bås och högg sten. Den färdighuggna stenen lastades sedan på pråmar vid bryggorna nedanför tippen.
Det tunga arbetet i stenbrottet var riskfyllt och flera arbetare omkom vid sprängningsolyckor. Reumatism, stendammslunga och tuberkulos var dessutom vanliga yrkessjukdomar som många drabbades av.

Från hårt liv till sommaridyll
Sedan länge används dessa olika byggnader som sommarbostäder och är en idyll med röda stugor vackra blommor och utegrupper. Än idag bor här ättlingar till de gamla stenhuggarna.
 Stenhuggarebyn med sina stenbrott, ägs sedan 2009 av bostadsrättsföreningen Stenhuggarebyn.

Informationsskyltar
Informationsskyltarna som numera finns i stenbrottet och stenhuggarbyn gör det möjligt att åka dit på egen hand och uppleva det unika området.
Ann

Etiketter:

Kommentera