Guiden

Skansholmen naturreservat

Bild från Kristinebergs båtklubb

Reservatet omfattar ön Skansholmen i Lövstafjärden i Mälaren. Ön som endast två hektar stor är bevuxen av lövskog, till stor del ädellövskog med lind och ek. Floran är delvis lundartad men partier med torrbacksflora finns också. Skansholmen används som klubbholme av Kristinebergs båtklubb som har bryggor och vissa byggnader på ön. Syftet med reservatet är att skydda och bevara ett värdefullt lindbestånd samt att reglera förfogandet över en ö lämpad för båtsport och rörligt friluftsliv.

Etiketter:

Kommentera