Guiden

Malmvik

Malmvik är ett fint strövområde – särskilt på våren – med vackra tallar många äldre ädellövträd och ett fantastiskt vacker bestånd med blåsippor. Här finns goda förutsättningar för ett rikt fågel- och insektsliv. När vi var här i våras höll tusentals eldlöss på att para sig. Verkliga vårkänslor. Läs mer på Naturenshusbloggen om eldlusen.

Eldlöss med konkreta vårkänslor

Området – som är knappt sex hektar stort – omfattas sedan år 2006 av ett naturvårdsavtal mellan Skogstyrelsen (Staten) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Avtalet gäller i 50 år och har till syfte att bevara och utveckla de höga naturvärde som är knutna till den tall- och ädellövsdominerade skogen. Områdets yttergränser har markerats med en målad vit ring på träden samt ett målat N ovanför ringen. Vi rekommenderar ett besök en tidig vårdag för blåsippornas skull.

Områdets skyddas av ett 50-årigt avtal

Etiketter:, ,

Kommentera