Guiden

Huvududden, naturreservat

Vi har en speciell förkärlek för grusåsar eftersom vi bodde en tid i Bålsta och där kämpade vi hårt för att rädda de sista resterna av Uppsalaåsen. Den kampen fördes dock förgäves. Men här på Mälaröarna finns fortfarande vissa möjligheter att uppleva åsmiljön. En sådan plats är naturreservatet Huvududden – som instiftades år 2004 – och som sträcker sig cirka en kilometer ut i Mälaren. Det är en halvö som är täckt med glest tallbestånd med inslag av gran i de lägre partierna.
I reservatets norra del finns en dödisgrop med ett vackert, ca 120-årigt granbestånd, som har en medelhöjd av ca 30 m. Söder om åsen mot Menhammarsviken finns en beteshage med enstaka grova ekar och tallar.
”Ändamålet med reservatet är att skydda ett åsparti av betydande naturskönhet och med ett för landskapsbilden känsligt läge, samt att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område, som därjämte är ett objekt av betydande vetenskapligt och pedagogiskt värde.” skriver länstyrelsen i sin presentation av området.

 

 

 

 

 

 

 

Etiketter:

Kommentera