Guiden

Husby naturreservat

Husbyområdet utgörs av en del av Uppsalaåsen. Åsen stupar brant mot öster, där det utefter hela sidan finns tydliga strandvallar och strandterrasser. I norr finns en markerad västsluttning med enstaka valar, terrasser och antydningar till mindre klapperstensfält. I söder är största delen barrskogsbevuxen, där skogen har ett botaniskt värde som naturskog.
Den nordvästra delen av reservatet ingår i ett större område med fornlämningar från yngre järnåldern (500 – 1050 e kr). Strax norr om reservatet ligger storhögen Björn Järnsidas hög. Björn Järnsida ska ha varit en av Ragnar Lodbroks söner och ska ha deltagit i faderns erövring av Paris. Namnet järnsida fick han eftersom han aldrig blev skadad i strid. Enligt legenden fick han Svitjod i arv av sin far medan brodern ärvde resten av Skandinavien. Gravfältet har sannolikt utgjort begravningsplats för befolkningen i den närliggande Husbygården som är en av Upplands många kungsgårdar.
Terrängen är mestadels lättframkomlig och utsikten över vattnet till Svartsjölandet är storslagen. Ändamålet med reservatet är främst att bevara ett geologiskt skyddsvärt och kulturhistoriskt intressant åsavsnitt av Uppsalaåsen samt att bevara ett värdefullt strövområde för friluftslivet. Inga anläggningar ska anordnas för friluftslivet med undantag av en mindre parkeringsplats i anslutning till reservatet.

Etiketter:,

Kommentera