Guiden

Karta fornstigen

Fornstigen på Lovön

Fornstigen som är 18 km lång och märkt med blå kvadratiska snedställda plåtbrickor sammanbinder de intressantaste fornminnesplatserna och minnesmärkena på Lovön. Intiativet till fornstigen kommer från kyrkoherde Bengt Thure Molander i början på 70-talet. Syftet var att göra fornlämningarna mera kända och tillgängliga för de många människor som söker sig till Lovö för rekreation och friluftsliv. I mitten på 70-talet anlade Lovö hembygdsförening vandringsleden Fornstigen efter tillstånd från Riksantikvarieämbetet och Domänverket. Under våren år 2000 utfördes grundliga underhållsarbeten utmed hela sträckan.
”Promenera på Lovön” är en liten skrift som innehåller fornstigens sträckning med kartor och beskrivning av gammal och ny kultur. Den finns att köpa i Pressbyrån vid Drottningholm, i Drottningholms slottsbod, i Kina slott, på Drottningholms golfklubb, i Äppelvikens bokhandel eller genom Hembygdsföreningen för 80 kronor.
Vanligast är att vandrare – och cyklister – färdas moturs på Fornstigen med mål vid Kina slott.

Etiketter:,

En kommentar till “Fornstigen på Lovön”

  1. Johan skriver:

    Drottningholms slottbod har inte Fornstigen och Pressbyrån hade just sålt sitt sista exemplar. Men de skulle få hem fler.

Lämna ett svar till Johan