Guiden

Drottningsholms slott

Drottningholms slott med Versailles som förebild och inspirationskälla


Slottsanläggning i världsklass

Drottningholms slott
ligger på Lovö i Ekerö kommun och det nuvarande slottet uppfördes under 1600-talet, men den första slottsbyggnaden uppfördes redan på 1570-talet av Johan III till sin hustru. Detta slott brann dock ned på nyårsaftonen 1661 och det nuvarande slottet började byggas upp redan påföljande år men stod klart först 37 år senare. Lovisa Ulrika lät senare bygga på slottsflyglarna med ytterligare en våning samt såg till att Drottningholmsteatern byggdes år 1766. Denna slottsanläggning i världsklass sägs vara den svenska stormaktstidens förnämsta byggnadsverk, ett ”Sveriges Versailles”.

Slott sedan lång tid    
På platsen för det nuvarande slottet låg tidigare den medeltida gården Torvesund (Thorsund), men vid 1500-talets mitt övergick marken i kungens ägo och Johan III byggde det första slottet som fick sitt namn Drottningholm redan 1580.

Statligt byggnadsminne
Den svenska staten blev 1777 tvungen att lösa in slottet på grund av ekonomiska problem, men den kungliga dispositionsrätten kvarstod trots detta. Sedan 1935 är slottet ett statligt byggnadsminne som förvaltas av Statens fastighetsverk.

Ett hem och ett besöksmål
Sedan 1981 bor den svenska kungafamiljen i den södra slottslängan, men stora delar av byggnaden hålls öppna och visas för oss besökare.

Ett världarv värt att bevara
Sedan 1991 finns Drottningholm på Unescos världsarvslista över världens mest skyddsvärda kulturarv att bevaras för framtiden. Världsarvet Drottningholm omfattar inte bara slottet med slottsparken, utan även Drottningholms slottsteater och Kina slott.
Motiveringen till detta val lyder: ”Drottningholms slottsområde – med slott, teater, Kina slott och slottsparken – är det bäst bevarande exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige och som samtidigt är representativt för all europeisk kunglig arkitektur från denna tid, uppförd med Versailles som förebild och inspirationskälla.”

Etiketter:

Kommentera