Guiden

IMG_0609

Adelsö-Sättra naturreservat

Skog som avverkas ska planteras enligt skogsvårdslagen. Det är bra. Men det ger likåldriga och tråkiga skogar. Därför blir man glad av reservatet på norra Adelsö vid Sättra. Området domineras av gammal olikåldrig barrskog med lågor och gran och tall spridda i området. Det är tydligt att området har lämnats utan skogliga ingrepp under lång tid. Ett bevis för detta är att här finns den sällsynta bombmurklan. Men om det inte lockar finns det många andra värden: mycket bär och svamp och dessutom goda möjligheter till bad och grillning vid den fina naturstranden. Skogsområdet har även uppmärksammats i Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Biotoptypen med de kvaliteter som noterats vid nyckelbiotopsinventeringen är idag ovanlig. Sammantaget är det faktorer som ger området ett mycket högt naturvärde. Reservatet har bildats år 2004 och är ca 26 ha stort. /johan.

 

Etiketter:

Kommentera