Kalendariet

Vårvandring

Vårvandring från Älby via Marielund, Ekerö kyrka, Asknäs och Sandudden till Träkvista. Många pauser där Hembygdsföreningens Lars Gundberg och Friluftsfrämjandets Ivar Danefjäll berättar om kulturhistoria och natur. Hållpunkter: Katolska kyrkans stiftsgård Marielund med sin intressanta historia, Ekerö kyrka och kyrkogården med gravplats för många kända Ekeröprofiler, Asknäs gård och Sanduddens geologi. Samling kl 18.00 vid Konsum, Träkvista för samåkning. Förhandsanmälan: Ivar Danefjäll, tel 08-560 317 17 alt. 070-56 050 56. Arrangeras i samarbete med Friluftsfrämjandet.

Kommentera

Detaljer:
Vad: Vårvandring
Var: Samling för samåkning: Konsum, Träkvista
När: 2013-05-21 kl. 18:00 - 21:00

Kategorier

Arkivet