Kalendariet

Svamputställning

Mälaröarnas naturskyddsföreningen anordnar traditionsenlig svamputställning. Tag gärna med din svampkorg, så kan du få den granskad av kunniga personer. Svampexperten Bosse Nylén kåserar över de olika svamparnas ekologi, förekomst, ätlighet och giftighet vid kl. 14.00 bägge dagarna.

Kommentera

Detaljer:
Vad: Svamputställning
Var: TräsjöGården, scouternas hus vid Jungfrusund mitt emot skidbacken
När: 2014-09-13 kl. 11:00 - 16:00 t.o.m. 20143-09-14

Kategorier

Arkivet