Kalendariet

LAVAR OCH MOSSOR I MASSOR

Naturskyddsföreningen anordnar utflykt bland mossor och lavar i den trolska Sätunaskogen, där mer eller mindre anonyma väsen bland lavar och mossor otåligt väntar på sin identifiering. Vad sägs om styverlav, tunn trevarlav och torsklav eller plattsvepmossa, revlevermossa och kalktandskruvmossa! Nåja, merparten av våra objekt är mera välkända och har begripliga namn som väl är. Sture Nordmark, som är väl insatt i kryptogamernas värld, lotsar oss tryggt genom grynnor och grund i havet av såväl namn som arter i den skog han trampat i sen barnsben. Sture rekommenderar deltagarna att ta med lupp eller förstoringsglas, kanske en flora samt en lämplig färdkost.

Kommentera

Detaljer:
Vad: LAVAR OCH MOSSOR I MASSOR
Var: Samling kl. 10.00 vid kommunhuset Tappström alt. kl. 10.30 vid Färentuna kyrka för samåkning.
När: 2013-10-06 kl. 10:00

Kategorier

Arkivet