Kalendariet

Föredrag: Slussenutgrävningen

Arkeolog Johan Blidmo från Arkeologikonsult kommer att berätta om utgrävningar vid Södermalmstorg, Stockholm. Sedan slutet av oktober år 2013 till april 2014 har arkeologer från Arkeologikonsult grävt igenom kulturlager och bebyggelselämningar granne med Stadsmuseet i Stockholm. Dessa lämningar är från 1630-talet och bakåt i tid till allt äldre perioder av Södermalms historia. Lämningarna är mycket välbevarade och man har hittat bebyggelse som är tidigare än år 1300. Samarr: Fornminnessällskapet på Mälaröarna och bakåt i tid.

Kommentera

Detaljer:
Vad: Föredrag: Slussenutgrävningen
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
När: 2015-03-24 kl. 19:00 - 20:00

Kategorier

Arkivet