Mat, natur & kultur på Ekerö

Alla inlägg om "fornlämning"


Kultur

Föredrag: Slussenutgrävningen

Skapat 7 februari, 2015 av Johan

Arkeolog Johan Blidmo från Arkeologikonsult kommer att berätta om utgrävningar vid Södermalmstorg, Stockholm. Sedan slutet av oktober år 2013 till april 2014 har arkeologer från Arkeologikonsult grävt igenom kulturlager och bebyggelselämningar granne med Stadsmuseet i Stockholm. Dessa lämningar är från 1630-talet och bakåt i tid till allt äldre perioder av Södermalms historia. Lämningarna är mycket välbevarade och man har hittat bebyggelse som är tidigare än år 1300. Samarr: Fornminnessällskapet på Mälaröarna och bakåt i tid.

Etiketter: , ,
Kultur

Föreläsning: De heliga platsernas arkelogi

Skapat 16 februari, 2013 av Johan

Torun Zachrisson, docent vid Stockholms Universitet tar oss med på tur till järnåldern och berättar om heliga platser. Samarrangemang mellan Vuxenskolan, Fornminnessällskapet på Mälaröarna och Ekerö folkbibliotek.

Etiketter: ,
Kultur

Guidetur på Helgö – Centralplats, bondgård eller verkstad?

Skapat 12 augusti, 2012 av Johan

Under denna tur tar Linda Wåhlander oss med på en guidetur i fornlämningsområdet och berättar om forntiden på ön med början i bronsålder, genom äldre järnåldern och in i vikingatid – blandat med fornnordiska myter och sagor. Kontakt: 070-2562338, linda@forntida.se. Även 9 sep.

Etiketter: ,
Kultur

Hällristningar på Mälaröarna

Skapat 20 april, 2012 av Johan

Vi letar efter eventuella förekomster av hällristningar inom Ekerö kommun med hjälp av arkeolog Roger Wikell (en av Sveriges bästa hällristningsexperter). Medtag gärna kaffekorg. Samling vid kommunalhuset. Fornminnessällskapet på Mälaröarna är arrangör. Kontaktperson: Kjell Järveborg,  tel. 560 34 280

Etiketter: ,
Kultur

Hällristningar. Finns de på Mälaröarna? Föredrag av arkeolog Roger Wikell

Skapat 16 april, 2012 av Johan

Introduktionsföreläsning den 19 april kl 19.00 i Lärcentrum Ekerö bibliotek, inför en vandring att leta hällristningar i Ekerö kommun. Vandringen äger rum den 22 april kl 12.00. Samling vid kommunhuset. Medtag gärna kaffekorg

Etiketter: ,
Kultur

Forntida vårfirande, guidetur på Helgö

Skapat 5 april, 2012 av Johan

Linda Wåhlander tar oss med på en guidetur på Helgöboplatsen med funderingar kring det forntida vårfirandet och vårblotet. Mer info: 070-2562338, linda@forntida.se.

Etiketter: , ,
Kultur

Vandring på Söderby fornlämningsområde

Skapat 4 februari, 2012 av Johan

Lovö hembygdsföreningen inbjuder till en promenad på Söderby fornlämningsområde med Docent Bo Petré – mångårig ledare för Stockholms universitets seminarieutgrävningar på Lovö. Vi uppmanas att ta med kaffe. Samling vid Söderby gård på lilla grusvägen vid det första lilla röda huset i början av gårdsområdet.

Etiketter: ,
Natur

Husby naturreservat

Skapat 5 januari, 2012 av Johan

Husbyområdet utgörs av en del av Uppsalaåsen. Åsen stupar brant mot öster, där det utefter hela sidan finns tydliga strandvallar och strandterrasser. I norr finns en markerad västsluttning med enstaka valar, terrasser och antydningar till mindre klapperstensfält. I söder är största delen barrskogsbevuxen, där skogen har ett botaniskt värde som naturskog.
Den nordvästra delen av reservatet ingår i ett större område med fornlämningar från yngre järnåldern (500 – 1050 e kr). Strax norr om reservatet ligger storhögen Björn Järnsidas hög. Björn Järnsida ska ha varit en av Ragnar Lodbroks söner och ska ha deltagit i faderns erövring av Paris. Namnet järnsida fick han eftersom han aldrig blev skadad i strid. Enligt legenden fick han Svitjod i arv av sin far medan brodern ärvde resten av Skandinavien. Gravfältet har sannolikt utgjort begravningsplats för befolkningen i den närliggande Husbygården som är en av Upplands många kungsgårdar.
Terrängen är mestadels lättframkomlig och utsikten över vattnet till Svartsjölandet är storslagen. Ändamålet med reservatet är främst att bevara ett geologiskt skyddsvärt och kulturhistoriskt intressant åsavsnitt av Uppsalaåsen samt att bevara ett värdefullt strövområde för friluftslivet. Inga anläggningar ska anordnas för friluftslivet med undantag av en mindre parkeringsplats i anslutning till reservatet.

Etiketter: ,
Kultur

Promenad på fornlämningsområdena Lunda och Söderby, 15 oktober

Skapat 5 september, 2011 av Johan

Lovö hembygdsförening arrangerar en promenad med docent Bo Petré, mångårig ledare för Stockholms universitets seminarieutgrävningar på Lovö. Lördag 15 oktober kl. 10—12 Medtag kaffe.

 

Etiketter: ,