Bloggen

Kultur

100 år sedan Ralph Erskine föddes

Skapat 24 februari, 2014 av Johan

Det är idag den 24/2 2014 hundra år sedan arkitekten och Ekeröbon Ralph Erskine föddes i London. Han kom till Sverige endast 26 år gammal med intresse för funktionalismens och modernismens arkitektur och formgivning. Han blev på grund av kriget kvar i landet och flyttade 1946 till vår kommun med sin familj och stannade här till sin död.

 

Ralph Erskine (1914-2005)

En förgrundsgestalt inom svensk arkitektur
Ralph Erskine var en av 1900-talets mest inflytelserika och uppmärksammade svenska arkitekter. Han var allsidig och ritade allt från eskimåbyar i Kanada, till kyrkor i Zimbabwe, fabriker i Gnesta och bostäder runt om i hela världen.

 Hans stora internationella genombrott kom på 1970-talet. Några av Ralph Erskines byggnadsverk i Sverige är Stockholms universitets bibliotek och Aula Magna i Frescati, samt Ekerö centrum.

Funktionalism
Ralph hade ett socialt engagemang och menade att arkitekturen skulle ställas i de svagas tjänst. Han betonade att arkitektens viktigaste uppgift är att med insikt i människornas vardagsliv och i samråd med dem utforma småskaliga, varierade och stimulerande bostadsmiljöer.

Resurshushållning
Han såg utmaningen i att bygga det resurssnåla samhället med ibland liten budget, men trots detta med bibehållen kvalitet. En viktig faktor i utformningen av byggnaderna var klimatets inverkan. Både vinden och ljuset utnyttjades på bästa sätt för byggnaderna och en lyckad stadsplanering. Energihushållningen prioriterades och estetiken fick aldrig bli en energifälla med t.ex. stora energislukande fönster.

Arkitektkontoret
Det första ”kontoret” var ett fällbord som rymdes i kompaktbostaden som kallades Lådan. Senare inköptes Themsenskutan ”Verona” som inreddes till arkitektkontor och som varje sommar under tjugo års tid seglade med hela personalen till Rågö utanför Nyköping. När det nya kontoret uppfördes på Drottningholm 1963 användes skutan mer sporadiskt.

 

Skutan Verona

Spår av Erskine på Mälaröarna
I Ekerö kommun finns flera synliga spår efter den världsberömda arkitekten, dels hans omdiskuterade bostad Villa Erskine på Drottningholmsmalmen, som byggdes 1963, dels Ekerö centrum som byggdes 1983-89 samt en replik av hans första bostad Lådan som återuppfördes på Lovö 1989.

Ekerö centrum
Bostäder, butiker och kontor i Ekerö centrum (Tappström), väster om Stockholm 1983-1989. Se filmen om Ralph Erskines dröm om en stad vid Mälaren som blev verklighet genom hans bostadsområde Tappström på Ekerö. Ur tv-serien Stad i Europa: http://www.svtplay.se/klipp/130022/ralph-erskines-bostadsomrade-tappstrom

 

Lådan

Lådan
I anslutning till Rörby gård på Lovö finns en replik av arkitekten Ralph Erskines första enkla bostad, som till hans 75 årsdag återuppfördes på Lovö 1989.  Eftersom den så kallade Lådan, ansågs vara av intresse för arkitekturutvecklingen i Sverige, så bekostades och uppfördes denna kopia av Arkitektur-muséets vänner. Den ursprungliga byggnaden låg söder om Stockholm i Lissma. Nyttjanderätten donerades då till Arkitekturmuseet. Lådan ligger i ett skogsbryn med utsikt över Lovö kyrka. Det finns möjlighet att se ”Lådan” inifrån, när Arkitektur- och designcentrum anordnar visningar. Klicka här för info om eventuella visningar.

Villa Erskine på Drottningholmsmalmen

Villa Erskine
Villa Erskine är ett av Sveriges yngsta byggnadsminnen och ett typiskt exempel på Ralph Erskines strävan efter goda livsmiljöer. Villan uppfördes 1963 som bostad till familjen med ett intilliggande kontor. Betong var ett material som Erskine gärna jobbade med och i den egna bostaden användes lättbetongblock av varierande storlek vilket gav en struktur i form av ränder och ett varierat uttryck på villan. Innan familjen flyttade in i den egna villan så hyrde man ett 1700-talshus i området. Villan har länge stått oanvänd sedan Ralphs död och frågan om husets framtid har debatterats. Nu har detta problem lösts då Ralph Erskines barnbarn har tagit över huset. /Ann

 

 

Etiketter: ,