Bloggen

Kultur

De gröna öarna

Skapat 10 februari, 2012 av Johan

Mälaröborna har genom tiderna försett Stockholm med både frukt och grönt. I samband med Stockholms kraftiga befolkningsökning i slutet av 1800-talet och den ökande medvetenheten om grönsakers nyttighet så ökade efterfrågan. På grund av det gynnsamma klimatet på Mälaröarna och närheten till Stockholm så växte många handelsträdgårdar upp här. Varorna transporterades sjövägen och såldes på torgen i Gamla Stan. Till en början odlades grönsaker, frukt och bär av alla slag men senare blev blommor en allt viktigare produkt. Nu är de flesta gamla handelsträdgårdarna dock nedlagda, förutom några som fortfarande inriktar sig på blomsterodling. Nedan kan man se några företag som fortfarande håller traditionen vid liv. /Ann

Ängsäter Perenner en gammal fin perennplantskola vid Svartsjö
Alverbäcks Blommor
är en prydnadsväxtodling på Ekerö
ERA Garden
en plantskola med specialsortiment vilda pelargoner på Ekerö
Gustavshill
krukväxtodling med grossistförsäljning och trädgårdsbutik i Färentuna

Etiketter: ,
Natur

Upplev naturen på Ekerö med naturskyddsföreningen

Skapat 4 februari, 2012 av Johan

Naturskyddsföreningen är en gammal hederlig organisation som funnits i över 100 år. I början var det nog mest herrar i blazer ur överklassen som var aktiva i föreningen men idag har man 190 000 medlemmar som är aktiva i lokalföreningar och länsförbund över hela landet.
Här på Mälaröarna har vi förstås en egen krets av föreningen – Mälaröarnas naturskyddsförening som anordnar ut utflykter, naturvårdsaktiviteter som fagning, röjning och slåtter samt föredrag. Kretsen får remisser från kommunen och information om planerade avverkningar av skog. I flera fall har föreningen kunnat påverka så att avverkningar blivit mindre omfattande. Man bevakar även att planerad bebyggelse inte inkräktar på skyddsvärd natur. Sedan många år har föreningen aktivt verkat för att Förbifart Stockholm (tidigare Västerleden) inte skall byggas, då man anser att den skulle få negativa konsekvenser för naturen. Nu har vårprogrammet kommit och flera av aktiviteterna hittar du i Ekeröguidens kalendarium.