Bloggen

Kultur, Natur

Branteviksålens sista resa går till Lovö

Skapat 11 augusti, 2014 av Johan

Världens äldsta ål har dött i sin brunn. Den gör nu sin sista resa från Skåne till Sötvattenslaboratoriet på Lovö i Stockholm för att undersökas och om möjligt även åldersbestämmas.

Branteviksålen
Ålen ska enligt hörsägen ha kastats ned i brunnen av en liten pojke redan 1859 i Brantevik och sedan dess har den endast varit upp i dagsljus vid några få tillfällen. Om det är samma ål som har levt där hela tiden skulle den vara åtminstone 155 år gammal. Normalt blir en ål 15-20 år gammal men bruket att hålla brunnsålar har tidigare visat att de kan bli mycket äldre i fångenskap.

Brunnsålar
Förr var det ganska vanligt att man släppte ner en eller flera ålar i brunnen. Troligen var det från början ett sätt att lagra ålen för framtida bruk. I det kalla källvattnet kunde de leva länge, och på så sätt hade man tillgång till färsk ål under hela året. Efter hand har tanken spritt sig, att en ål i brunnen bidrog till att hålla vattnet friskt och klart. Det skulle kunna vara möjligt då den svältfödda ålen troligen tog hand om varje kryp som råkade hamna i vattnet.

Analys av ålen
Ålens dödsfall uppmärksammades under en kräftskiva denna vecka och den bärgades för att frysas ned i väntan på vidare transport till slutstationen. Eventuellt fick man inte med hela ålen och om huvudet saknas så försvåras tyvärr åldersbestämningen. Åldersbestämningen görs bäst genom att analysera hörselstenarna som har ”årsringar”.

Ålen (Anguilla anguilla) är nu tyvärr en hotad och rödlistad art (”akut hotad”) och skall inte hamna på våra tallrikar. /Ann


Kommentera